تو نمیدونی که صداتو گریه هاتو جا گذاشتی

  Cm                        A#            Fm   Cm

تو نمیدونی که هواتو نفساتو جا گذاشتی

  Fm                  Cm

عطرت میون اتاقم عکست تو آیینه مونده

  #Cm                                  Fm                            A

شال گردن خیس تو باز پهلوی شومینه مونده

  Cm      Fm                 D#     G#         Fm               Cm

تو تو رو دوس دارمو گریـــــــــــــــه شبو بیدارمو گریه

  Cm       Fm                D#       G#          Fm      Cm

تا شدم عاشق چشماااااااااات گریه شد کارمو گریه

 #D#        A# Fm           A#    Fm     Gm            D

اما تو هنوزم هستی انگار همینجاااااااا نشستی

 #Cm    A# Fm           A#   Fm     Gm                 D

انگار که هستی هنوزم نگذشته حتی یه روزم